Przygotowanie konfiguracji sprzętowych

Przygotowanie konfiguracji sprzętowych do zastosowań użytkownika
  • Sporządzenie dokumentacji dotyczących wymagań użytkownika lub zastosowań określonych przez oprogramowanie użytkowe.
  • Sporządzenie wyceny sprzętu dla danej konfiguracji
  • Przygotowanie gotowych do użycia konfiguracji sprzętowych.
  • Instalacje systemu, oprogramowania, aplikacji użytkownika