Sieci

Sieci to bardzo rozbudowana gałąź informatyki, obejmuję prostą wymianę informacji pomiędzy komputerami, udostępnianie zasobów innym użytkownikom, obsługę drukarek sieciowych, oraz zaawansowane rozwiązania serwerowe w sieciach lokalnych oraz rozproszonych. Najnowszymi rozwiązaniami sieciowymi są chmury informatyczne zapewniające swobodny dostęp do danych z każdego punktu na ziemi.

Zapewniamy obsługę istniejących rozwiązań sieciowych jak i również projektowanie i wykonanie nowych. W obecnych czasach każdy budynek, siedziba firmy posiada lub będzie posiadać infrastrukturę sieciową. Najczęściej jest to połączenie węzła sieci kablowej z centralnym punktem dystrybucji zasobów oraz rozwiązań bezprzewodowych zapewniających łatwy dostęp to tych zasobów z każdego pomieszczenia.

Oferujemy wykonawstwo jednych i drugich rozwiązań w Państwa budynkach, firmach i domach prywatnych.

Inną gałęzią sieci teleinformatycznych są systemy monitoringu, telewizji przemysłowej i dozoru. Jest to bardzo rozbudowany dział zapewniający bezpieczeństwo, monitoring wrażliwych miejsc, rejestracja zdarzeń celem ich późniejszej analizy.

W tej materii współpracujemy z wykonawcami profesjonalnych rozwiązań CCTV, instalacji alarmowych i przeciwpożarowych. Mniejsze realizacje wykonujemy sami.

Połączeniem tych wszystkich rozwiązań i technologi może być projekt ICT (Inteligentne Centrale Teleinformatyczne)

Zapewniające rozwiązania w zakresie:

  • Cyfrowej centrali telefonicznej
  • Analogowej centrali telefonicznej
  • Systemy monitoringu i telewizji przemysłowej
  • Serwer plików dla firmy, współdzielenie zasobów
  • Bramki telefonii komórkowej GSM

Wszystko to w jednym urządzeniu.