Projekt i wykonanie sieci komputerowych

Planowanie i wykonanie sieci komputerowych
  • Planowanie sieci LAN i jej wykonanie
  • Konfiguracja sieci bezprzewodowych WiFi
  • Wykonawstwo sieci ogólno dostępnych Hot-spot
  • Podłączenia do istniejących sieci nowych użytkowników, punktów dostępowych WiFi, urządzeń rejestrujących, kamer itp.
  • Konfiguracja Routerów i wyjść internetowych dla grup odbiorców