ZMIANY W CYKLU ŻYCIA NAZWY DOMENY .PL

Informujemy, że NASK prowadzi prace nad dostosowaniem cyklu życia nazw domeny .pl do oczekiwań rynku dotyczących zwiększenia dostępności nazw do rejestracji.

Z dniem 15 grudnia 2014 w rejestrze domeny .pl planowane jest wydłużenie okresu, w którym nazwa domeny .pl dostępna jest do rejestracji na zasadach „kto pierwszy, ten lepszy”, przy czym nie jest dostępna do rezerwacji i testowania (usługa DNT). Zmiana dotyczy stanu oznaczonego w bazie WHOIS komunikatem „Nazwa domeny usunięta z kolejki”, a w systemie rejestru określeniem BOOK_BLOCKED. Stan ten jest stanem pośrednim między nieskuteczną rezerwacją a usunięciem nazwy domeny .pl z bazy rejestru i cechuje się dostępnością nazwy do rejestracji za pośrednictwem dowolnego Partnera NASK świadczącego tę usługę. Na przebywającą w tym stanie nazwę domeny nie można zawrzeć umowy opcji na rejestrację nazwy domeny lub wykonać testów tej nazwy.

Czas trwania stanu BOOK_BLOCKED zostanie wydłużony z 5 do 90 dni, przy czym nie wpłynie to na nazwy domen będące już w tym stanie w momencie dokonywania powyższej zmiany. Nowe brzmienie otrzyma także komunikat bazy WHOIS dla przedmiotowego stanu – dotychczasowy: „Nazwa domeny usunięta z kolejki” zostanie zastąpiony nowym: „Nazwa domeny po usunięciu z kolejki, dostępna do rejestracji.” Bez zmian pozostanie możliwość rejestracji nazwy domeny w stanie BOOK_BLOCKED poprzez Partnerów NASK świadczących tę usługę. Diagram przedstawiający obecny cykl życia nazwy domeny opublikowany jest na stronie www.dns.pl.

Wydłużenie czasu trwania stanu BOOK_BLOCKED ma na celu zwiększenie dostępności oraz wzmocnienie przejrzystości procesu rejestracji nazw w domenie .pl dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Powyżej opisane zmiany nie dotyczą nazw w domenie .gov.pl.

Posted in Nowości.